Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2015

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0198)_29.12.2015  (PDF| 187 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_29.12.2015 (PDF| 177 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_29.12.2015  (PDF| 176 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_29.12.2015  (PDF| 46 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης (ΣΑΕ 2458)_07_12_2015 (PDF| 135 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 KB)

7η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4» mis 216988 : στον Άξονα Προτεραιότητας 4  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,23MB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» –  ΑΠ8 με κωδικό MIS 277503 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ8 (PDF | 1 MB)

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» –  ΑΠ7 με κωδικό MIS 277502 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7 (PDF | 1 MB)

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» –  ΑΠ9 με κωδικό MIS 277504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ9 (PDF | 221 KB)

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» –  ΑΠ7, MIS 277502 και ΑΠ8, MIS 277503 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7 (PDF | 1.53 MB) – ΑΠ8 (PDF | 1.53 MB)

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης « Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» –  ΑΠ9 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ9 (PDF | 1.9 MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης « Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF | 210  KB) – ΑΠ8(PDF | 210 KB) –ΑΠ9(PDF | 210 KB) Περισσότερα »

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 186 KB)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 199 KB)

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_24.12.2015 (PDF| 149 KB)

3η Τροποποίηση των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους άξονες Προτεραιότητας 1 & 2 με κωδικούς  MIS 448089 και 448091 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|1.49 MΒ) – ΑΠ2 (PDF|1.49 MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,23ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,23 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,23 ΜΒ)

 

(7/3/20140 2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,42 ΜΒ)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF| 1,49 MB) – ΑΠ 5 (PDF|1,49 MB) – ΑΠ 6 (PDF|1,49 MB)

Περισσότερα »

(1/11/2016) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και κωδικό MIS 215616 στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ9 (PDF|1,2 MB)

(23/12/2015) 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και κωδικό MIS 215616 στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ8 (PDF|1,49 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_23.12.2015 (178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τον ΟΑΕΔ_23.12.2015 (176 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (184 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (177 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (188 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (149 ΚΒ)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (PDF|191 KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (PDF|189 KB)

Σελίδα 1 απο 3123