2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF| 1,49 MB) – ΑΠ 5 (PDF|1,49 MB) – ΑΠ 6 (PDF|1,49 MB)

(17/10/14) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF| 1,53 MB) – ΑΠ 5 (PDF|1.53 MB) – ΑΠ 6 (PDF|1,53 MB)

(13-7-2011) Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF| 1,67 MB) – ΑΠ 5 (PDF|1.67 MB) – ΑΠ 6 (PDF|1,67 MB)