Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0198)_29.12.2015  (PDF| 187 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_29.12.2015 (PDF| 177 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_29.12.2015  (PDF| 176 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_29.12.2015  (PDF| 46 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης (ΣΑΕ 2458)_07_12_2015 (PDF| 135 KB)

Το αρχείο της Τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 KB)