Κεντρικά στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης:
Διεύθυνση : Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα 
 Τηλέφωνα :Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 210-32 78 042
Τηλ/πία και ηλ. διεύθυνση :210-32 78 028,  edulll@epeaek.gr