Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (PDF|191 KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (PDF|189 KB)