Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 186 KB)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_24.12.2015 (PDF| 199 KB)

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_24.12.2015 (PDF| 149 KB)