3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,23ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,23 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,23 ΜΒ)

 

(7/3/20140 2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,42 ΜΒ)

(16/05/12) 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|3.373 ΚΒ) – ΑΠ 5 (PDF|3.373 KB) – ΑΠ 6 (PDF|3.373 ΚΒ)

(21-10-2011) Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 4 (PDF|547 ΚΒ) – ΑΠ 5 (PDF|547 KB) – ΑΠ 6 (PDF|547 ΚΒ)