Για την προβολή των δράσεων της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των Δικαιούχων της μπορείτε επιπρόσθετα να ανατρέχετε στους Λογαριασμούς των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

                                                             

 

2014

1) Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

– ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   Α, Β

– ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  Α, Β

– ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

2) Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΣΕΚ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (web tv)

– ΤΥΠΟΣ
3) Η έρευνα στην Ελλάδα

ΤΥΠΟΣ

– ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

2012

1) Ψηφιακό Φροντιστήριο – Study4exams.gr

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

-ΤΥΠΟΣ  A, B

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

– ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε,  ΣΤ

 

2) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

– ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

3) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

– ΤΥΠΟΣ

 

4) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

– ΤΥΠΟΣ

– ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

2011

1) Κουπόνι αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΤΥΠΟΣ