Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458)_23.12.2015 (178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τον ΟΑΕΔ_23.12.2015 (176 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (184 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_23.12.2015 (177 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για τους Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_22.12.2015 (188 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_22.12.2015 (149 ΚΒ)