Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210-3278022, Φαξ : 210-3278028, Email: nmagiasiepeaek.gr

Απόφαση συγχώνευσης Μητρώων 6ΤΕΝ465ΦΘΘ-ΛΛΤ

Παράταση Μητρώων ΒΛ139-ΑΟ2

Το αρχείο της Απόφασης (DOC|230 Kb)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|251 Kb)

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος