Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Απρίλιος, 2014

Εφαρμογή εγκυκλίου ΥΠΑΝ για την «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων»

Η εγκύκλιος (PDF|324 KB)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 – 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 – 2017.

Το αρχείο της εγκυκλίου (PDF|785kb)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/05/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|240KB)

Ημερίδα Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», πραγματοποιήθηκε τη M. Tρίτη, 15 Απριλίου, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 4 (PDF| 1,67 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του  ΔΙΠΑΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ2(PDF | 142 ΚB) Περισσότερα »

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Ένταξη της Πράξης «Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΣΥΝΘΕΣΗ)» με κωδικό MIS 453644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 2 (PDF| 1,42 MB)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» με κωδικό MIS 447966

ΑΠ 2 (PDF|912 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» με κωδικό MIS 385859

ΑΠ 2 (PDF|911 ΚΒ)

Περισσότερα »

(15/4/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου», με MIS 377177 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 11 (PDF|2,2MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123