Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» με κωδικό MIS 447966

ΑΠ 2 (PDF|912 KB)

(11/9/2013) Ένταξη της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» με κωδικό MIS 447966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.458 KB)