1η Τροποποίηση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του  ΔΙΠΑΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ2(PDF | 142 ΚB)

 Ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του  ΔΙΠΑΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ2 (PDF | 175 KB)