Ημερίδα Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», πραγματοποιήθηκε τη M. Tρίτη, 15 Απριλίου, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020,σχεδιάζεται με γνώμονα την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και το σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση,το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που στο επίκεντρο του είναι ο άνθρωπος, εστιάζει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην αποτελεσματική διασύνδεσή της με τον κόσμο της εργασίας και προωθεί πολιτικές βιώσιμης απασχόλησης.Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναχαίτιση της ανεργίας, να εξοπλίσει τους νέους της χώρας μας με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και συνολικά να συνδράμει στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και στην προστασία ευπαθών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας.

Την ημερίδα χαιρέτησαν  οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννης Βρούτσης&  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο κ. PeterStubJorgensen, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης ΕΕ, καθώς και οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ και ΕΣΑμεΑ.

Στην ημερίδα που στόχο είχε τη συμμετοχική διαμόρφωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, τοποθετήθηκαν επίσης με εισηγήσεις τους ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Γ. Γιαννούσης, η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, κα. Α. Δαλαπόρτα και ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ε. Ζαχαράκης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας λειτούργησαν δύο παράλληλα Θεματικά Εργαστήρια, που αφορούν στις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

– Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

– Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου καθώς και οι οι διαθέσιμες ομιλίες και παρουσιάσεις (zip), ενώ σύντομα θα αναρτηθούν τα Συμπεράσματα και θα υπάρχει διαθέσιμη η δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοση της ημερίδας.