Εφαρμογή εγκυκλίου ΥΠΑΝ για την «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων»

Η εγκύκλιος (PDF|324 KB)