Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» με κωδικό MIS 385859

ΑΠ 2 (PDF|911 ΚΒ)

(16/9/2013) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» με κωδικό MIS 385859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα »Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF| 1.459 KB)

(31/12/2012) Ένταξη της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» με κωδικό MIS 385859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ2 (PDF|1.497 KB)