Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2015

Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου», που διεξάγεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, στοχεύει τόσο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

W250-Photo_competition_2015_gr

 

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2015 και λήγει στις 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και διεξάγεται μέσω της επίσημης σελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573.

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 199 KB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

(26-06-2015) 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Πράξης «Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ»

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

3η Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,27 MB)

Περισσότερα »

(11/7/2014) 1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης σχεδίου για το πλαίσιο ποιότητας στην επαγγελματικήεκπαίδευση και μαθητεία» με κωδικό MIS 484132 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.271 ΚB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για το Σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)» με κωδικό MIS 479949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15     (PDF|1,27 MB)

Περισσότερα »

(26-06-2015)  1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για την Αποτύπωση των Υποδομών της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Δημόσια Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.)» με κωδικό MIS 480241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.534 KB)

Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Πράξης «Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ 2011-2015», με MIS 350472 στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με κωδικό MIS 485612 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 512345