2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για το Σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)» με κωδικό MIS 479949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15     (PDF|1,27 MB)

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για το Σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)» με κωδικό MIS 479949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15     (PDF|1,30MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για το Σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)» με κωδικό MIS 479949 στo  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,5 MB)