(26-06-2015)  1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για την Αποτύπωση των Υποδομών της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Δημόσια Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.)» με κωδικό MIS 480241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.534 KB)

(01-04-2014)  Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για την Αποτύπωση των Υποδομών της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Δημόσια Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.)» με κωδικό MIS 480241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.740 KB)