ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

(26-06-2015) 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

(19-12-2014) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1 ΜB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1.44 KB)