Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2014

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1  (PDF| 1,53 ΜB)
(13/9/13) 2η Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 2,19 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 2,19 ΜB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 4458.

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη«, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF1.595 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Ιατρική του 21ου αιώνα» με κωδικό MIS 483021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα» με κωδικό MIS 483024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ- Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» με κωδικό MIS 482052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων» με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Εφαρμογή Σύγχρονων Αναλυτικών Τεχνικών στην Ανάλυση Χημικών Ουσιών και Υλικών» με κωδικό MIS 480249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες» με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Σελίδα 1 απο 41234