3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1  (PDF| 1,53 ΜB)
(13/9/13) 2η Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 2,19 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 2,19 ΜB)
(29/05/2012) 1η Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 2,5 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 2,5 ΜB) – ΑΠ3 (PDF| 2,5 ΜB)
(26/07/2011) Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους  Άξονες  Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 1,98 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 1,98 ΜB) – ΑΠ3 (PDF| 1,98 ΜB)