Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού"

5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ2 – ΑΠ3  (PDF| 1,55 MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» με κωδικό MIS 339817 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 1 – 2 – 3 (PDF| 1,55 MB)

Περισσότερα »

(16/07/2015) 4η Τροποποίηση της Πράξης «Πόλη και Πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των 8 περιφερειών σύγκλισης» με κωδικό MIS 339820 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF|1,52 MB)

Περισσότερα »

(16/07/2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά.» με κωδικό MIS 339819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ2 (PDF|1,52 MB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο  «Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα» με κωδικό MIS 339818 στον Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ2  (PDF| 1,48 ΜB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»-Οριζόντια Πράξη και κωδ. Mis : 339815 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013
ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 1,55 ΜB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1  (PDF| 1,53 ΜB)
(13/9/13) 2η Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 2,19 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 2,19 ΜB)
Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π  25200/01-12-2010) για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Τροποποίησης (PDF|125 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11