4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη«, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF1.595 KB)

(18/10/2013) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη«, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF1.595 KB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη“, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF3.120 KB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη“, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 – AΠ2 – ΑΠ3 (PDF|750 KB)