Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Νοέμβριος, 2013

 

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση Yπηρεσιών Kαταλόγου Eνοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διιδρυματικές Εφαρμογές» με κωδικό MIS 453526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΑΠ 1-2-3    (PDF|1745 KB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12 (PDF|1.214 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Yποστήριξη Ιδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης για την Yλοποίηση της Aναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της Xώρας» με κωδικό MIS 446519  στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

Η Απόφαση Ανάκλησης   (PDF|1,2 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19218 / 20-09-2013 Ανοιχτής Πρόσκλησης – Κωδ. Πρόσκλησης: 169 – για την Πράξη: «Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διϊδρυματικές Εφαρμογές»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|500 KB)

Περισσότερα »

 

Ανάκληση  της  Απόφασης  Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Η Απόφαση Ανάκλησης    (PDF|1,2 MB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 299968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.195 KB)

5η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό MIS 299936 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.195 KB)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 164, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της ανακοίνωσης  (PDF| 135 ΚΒ)

Λίστα κατάταξης (PDF| 79 ΚΒ)

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 174 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Ψηφιακές Δράσεις για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|307 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0148, 2458 και 8458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0148 (PDF|268 KB).

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF|196 KB).

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF|113 KB).

 

Σελίδα 1 απο 912345...Τελευταία »