Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Yποστήριξη Ιδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης για την Yλοποίηση της Aναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της Xώρας» με κωδικό MIS 446519  στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

Η Απόφαση Ανάκλησης   (PDF|1,2 MB)

(16-05-2013)   Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Yποστήριξη Ιδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης για την Yλοποίηση της Aναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της Xώρας» με κωδικό MIS 446519  στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΑΠ 13 – 14 – 15 (PDF| 982 KB)