3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12 (PDF|1.214 KB)

(09/11/2012)  2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12 (PDF|1.509 KB)

(23/3/2012)  1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12(PDF|380KB)

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα  χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης – Οριζόντια πράξη»» στους  Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12 (PDF| 2,12 ΜB)