Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2016

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠ 6 (8 περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000693 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 515 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ » με Κωδικό ΟΠΣ 5001007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

1η τροποποίηση της πράξης 5001007_ΕΙΕΑΔ (PDF| 410 KB)

Απόφαση ένταξης 5001007_TB05_ΕΙΕΑΔ (PDF| 423 KB)

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΑΠ 6 (8 Περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000702 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης  (PDF | 516 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ8″ με κωδικό MIS 375687 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ8 (PDF| 4,47ΜB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

24_KATANOMH_YPOLOG_0458_2458_8458_EPEDBM_26-5-2016_ARNHTIKH

25_KATANOMH_EID_LOG_3451_26-5-2016

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ25] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 με τίτλο «Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 587 ΚΒ)

Περισσότερα »

(25/05/2016) 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και κωδικό MIS 520707, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 1 (PDF| 1,49 MB)

Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι για τα Ε.Π. 2007-2013 προγραμματίζεται η υποβολή αιτημάτων πληρωμής εντός του Ιουνίου 2016. Καθώς οι αιτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες μια και πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ζητούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να ανταποκριθείτε σε όλες τις υποδείξεις της σχετικής εγκυκλίου.

Επιπρόσθετα, για το Κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2013 μπορείτε να ανατρέχετε στη σχετική ιστοσελίδα.

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

23_KATANOMH_YPOLOG_0348_19-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

22_KATANOMH_EID_LOG_3191_19-5-2016

21_KATANOMH_EID_LOG_3451_19-5-2016

20_KATANOMH_EID_LOG_3451_19-5-2016

19_KATANOMH_YPOLOG_0458_6458_EDBM_11-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

18_KATANOMH_YPOL_3341_11-5-2016

17_KATANOMH_EID_LOG_0458_1458_6458_12-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

16_KATANOMH_EID_LOG_2458_3451_12-5-2016

15_KATANOMH_YPOLOG_1458_3451_15-4-2016

14_KATANOMH_YPOLOG_0138_19-4-2016

13_KATANOMH _EID_LOG_3451_19-4-2016

12_KATANOMH_EETAA_YPOLOG_38230_8-4-2016

11_KATANOMH_YPOLOG_37856_6-4-2016

10_KATANOMH_YPOLOG_35028_31-3-2016

09_KATANOMH_YPOLOG_32423_23-3-2016

08_KATANOMH_YPOLOG_0458_09032016

07_KATANOMH_EID_LOG_2458_3451_01032016

06_KATANOMH_YPOLOG_3551_23022016

05_KATANOMH_YPOLOG_0418_29022016

04_KATANOMH_EID_LOG_3451_22022016

03_KATANOMH_YPOLOG_0458_12022016

02_KATANOMH_EID_LOG_0908_NAYT_EKPAI_10022016

01_KATANOMH_EID_LOG_0458_2458_10022016

 

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

00_Tropopoiisi_2016_SAE_2458_EPEDBM_28_4_2016

00_Tropopoiisi_SAE_6458_EPEDBM_27_4_16

00_Tropopoiisi_SAE_8458_EPEDBM_27_4_16

00_Tropopoiisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_29_eos_36_26_4_16

00_Tropopoiisi_SAE_0458_EPEDBM_26_4_16

 

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_18_eos_28_4_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANAEDBM_Neo_Ergo_37_TB_GGET_28_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3191_Nea_Erga_00_eos_03_26_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_2458_Erga_EYE_25_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3341_Nea_Erga_2_eos_3_25_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_3_eos_17_4_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_0_eos_2_02 3 2016

Σελίδα 1 απο 41234