Σας ενημερώνουμε ότι για τα Ε.Π. 2007-2013 προγραμματίζεται η υποβολή αιτημάτων πληρωμής εντός του Ιουνίου 2016. Καθώς οι αιτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες μια και πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ζητούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να ανταποκριθείτε σε όλες τις υποδείξεις της σχετικής εγκυκλίου.

Επιπρόσθετα, για το Κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2013 μπορείτε να ανατρέχετε στη σχετική ιστοσελίδα.