Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

23_KATANOMH_YPOLOG_0348_19-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

22_KATANOMH_EID_LOG_3191_19-5-2016

21_KATANOMH_EID_LOG_3451_19-5-2016

20_KATANOMH_EID_LOG_3451_19-5-2016

19_KATANOMH_YPOLOG_0458_6458_EDBM_11-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

18_KATANOMH_YPOL_3341_11-5-2016

17_KATANOMH_EID_LOG_0458_1458_6458_12-5-2016_ARNHTIKH KATANOMH

16_KATANOMH_EID_LOG_2458_3451_12-5-2016

15_KATANOMH_YPOLOG_1458_3451_15-4-2016

14_KATANOMH_YPOLOG_0138_19-4-2016

13_KATANOMH _EID_LOG_3451_19-4-2016

12_KATANOMH_EETAA_YPOLOG_38230_8-4-2016

11_KATANOMH_YPOLOG_37856_6-4-2016

10_KATANOMH_YPOLOG_35028_31-3-2016

09_KATANOMH_YPOLOG_32423_23-3-2016

08_KATANOMH_YPOLOG_0458_09032016

07_KATANOMH_EID_LOG_2458_3451_01032016

06_KATANOMH_YPOLOG_3551_23022016

05_KATANOMH_YPOLOG_0418_29022016

04_KATANOMH_EID_LOG_3451_22022016

03_KATANOMH_YPOLOG_0458_12022016

02_KATANOMH_EID_LOG_0908_NAYT_EKPAI_10022016

01_KATANOMH_EID_LOG_0458_2458_10022016