Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

24_KATANOMH_YPOLOG_0458_2458_8458_EPEDBM_26-5-2016_ARNHTIKH

25_KATANOMH_EID_LOG_3451_26-5-2016