Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

00_Tropopoiisi_2016_SAE_2458_EPEDBM_28_4_2016

00_Tropopoiisi_SAE_6458_EPEDBM_27_4_16

00_Tropopoiisi_SAE_8458_EPEDBM_27_4_16

00_Tropopoiisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_29_eos_36_26_4_16

00_Tropopoiisi_SAE_0458_EPEDBM_26_4_16

 

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_18_eos_28_4_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANAEDBM_Neo_Ergo_37_TB_GGET_28_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3191_Nea_Erga_00_eos_03_26_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_2458_Erga_EYE_25_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3341_Nea_Erga_2_eos_3_25_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_3_eos_17_4_4_16

Proegkrisi_2016_SAE_3451_EPANADEDBM_Nea_Erga_0_eos_2_02 3 2016