Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2015

1η τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης» με κωδικό MIS 505695 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ7 (PDF|1,53 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» με κωδικό MIS 505696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

AΠ 7 (PDF|1.537 KB)

Περισσότερα »

(21-10-2015) Ένταξη της Πράξης «Παροχή υποστήριξης στη ΓΓΕΤ για την ολοκλήρωση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»» με κωδικό MIS 524178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13 – 14- 15 (PDF | 1.06 MB)

5η Τροποποίηση (16/10/2015) της Πράξης «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS  375642)

ΑΠ 2  (1,23 MB)

Περισσότερα »

(22/10/2015) 3η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 – Οριζόντια Πράξη»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6 (PDF|1.813 KΒ)

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 18228/24-09-2014 Πρόσκλησης (κωδ. 184) με τίτλο «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ανάκλησης της Πρόσκλησης (PDF| 365 KB)

Περισσότερα »

(12/07/2016) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ 1» με κωδικό MIS 494133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1 (PDF| 1,48 MB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής – ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520706 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1,21MB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520705 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF| 984 ΚB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0458, 3451 και 0198 και η ανακατανομή της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της ανακατανομής της ΣΑΕ 0148 (PDF| 1106 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 142 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)

 

Σελίδα 1 απο 3123