5η Τροποποίηση (16/10/2015) της Πράξης «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS  375642)

ΑΠ 2  (1,23 MB)

4η Τροποποίηση (16/10/2015) της Πράξης «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS  375636)
ΑΠ 1  (2,26 MB)

4η Τροποποίηση (07/07/2014) της Πράξης «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS  375642)
ΑΠ2 (1.558 kΒ)

(17/03/2014) 3η Τροποποίηση ένταξης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 375636, 375642)
ΑΠ1 (2,51 ΜΒ) –  ΑΠ2 (2,51 ΜΒ)

2η Τροποποίηση ένταξης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 375636, 375642)
ΑΠ_1 (2,31 ΜΒ) –  ΑΠ_2 (2,31 ΜΒ)

1η Τροποποίηση ένταξης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (375636, 375642)

ΑΠ1 (2,38 ΜΒ) –  ΑΠ2 (2,38 ΜΒ)

Ένταξη των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΑΠ1  (3,37 ΜΒ) –  ΑΠ2  (3,37 ΜΒ)