Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0458, 3451 και 0198 και η ανακατανομή της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της ανακατανομής της ΣΑΕ 0148 (PDF| 1106 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 142 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)