Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Νοέμβριος, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 265 KB)

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 24607/28-11-2014)

Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|151KB)

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 24596/28-11-2014) με κωδ. ΝΕΟ Ε.Π. 08 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α΄κύκλου, πρακτική άσκηση και απασχόληση» στoυς Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 653 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας – Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών και Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νέων Τύπων Νανοδομημένων Οστικών Βιοτσιμέντων βασισμένα σε Φωσφορικό Ασβέστιο και Γεωπολυμερή» με κωδικό MIS 379380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

Περισσότερα »

Πρόταση εγγραφής πιστώσεων δ’ τριμήνου 2014 των πράξεων ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του ΥΠΑΙΘ καθώς και η πορεία διεκπεραίωσης από την υποβολή έως και την έγκρισή της.

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» με κωδικό MIS 279365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7-8-9  (PDF|2,07 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 340404 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.311 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 138 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 136 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (2) (PDF| 127 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0148 (PDF| 139 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 192 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 186 KB)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου για τον Προληπτικό Έλεγχο Οικονομικών Στοιχείων των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που εκτελεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με κωδικό MIS 441380 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1 MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»-Οριζόντια Πράξη και κωδ. Mis : 339815 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013
ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 1,55 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123