Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 24596/28-11-2014) με κωδ. ΝΕΟ Ε.Π. 08 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη “Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α΄κύκλου, πρακτική άσκηση και απασχόληση” στoυς Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 653 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)