Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2013

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί μελέτη με θέμα «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Πρόσκληση (PDF, 347 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

(27/12/2013) Ορθή Επανάληψη – Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Διαδρομές στην Αθήνα» και MIS 453654 στον Άξονα Προτεραιότητας 2  του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF| 1,42 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.981 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κωδικό MIS 296811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.987 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 299516 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|2.513 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με κωδικό MIS 383752 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.989 KB)

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι για τη συμπλήρωση και αποστολή (ηλεκτρονική και έντυπη) του συνημμένου πίνακα το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14-01-2014.

Πιστώσεις/Αιτήματα Χρηματοδότησης 2014

 

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0148,0458,2458 και 8458 και η τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 0198.

Περισσότερα »

(23-12-2013) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 447914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,45 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 41234