(23-12-2013) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 447914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,45 MB)

(13-06-2013) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 447914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,25 MB)