Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για τον Ο.Α.Ε.Δ. (PDF | 133 KB)

Το αρχείο ανακλητικών κατανομών  (PDF | 151 KB)

Το αρχείο των κατανομών της ΣΑΕ 245/8 για Υπολόγους (PDF | 143 KB)

Το αρχείο των κατανομών της ΣΑΕ 245/8 για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 211 KB)

Το αρχείο των κατανομών για την Ε.Υ.Ε. – Ειδικοί Λογαριασμοί (PDF | 139 KB)