Αρχείο Απρίλιος, 2013

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(30/04/2013)  7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης [61] (Α.Π 3741/31-03-2010) για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [61] (PDF|415 KB)

 

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κωδικό MIS 299945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF| 1.226 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προεγκρίση της ΣΑΕ 0138 της Γ.Γ.Ε.Τ.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0138 της Γ.Γ.Ε.Τ. (pdf/107 KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Απόφαση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 2048/02-12-2011 ανοιχτής πρόσκλησης [κωδικός 145] για την κατηγορία πράξης «Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων»  στους  Άξονες προτεραιότητας 45 ,  του ΕΠ  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Νέα τοποθεσία: Ξενοδοχείο «Royal Olympic» (Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα)
Ενόψει της προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, διοργανώνεται Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, στο Ξενοδοχείο «Royal Olympic» (Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα), αίθουσα OLYMPIA.

Το Συνέδριο θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κ. Αρβανιτόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Κ. Τζαβάρας.

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα Εργασιών έχουν αναρτηθεί στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (5η Προγραμματική Περίοδος)

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458, 2458 και 8458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (pdf/102 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (pdf/112 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (pdf/101 KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2013

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  17/04/2013

Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας: 17/04/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 18/04/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/06/2013, ώρα  16:00

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 04/06/2013, ώρα 11:00

 

Το αρχείο της περίληψης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

To τεύχος προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

 

Ημερομηνία ανάρτησης Διευκρινήσεων: 24/05/2013
Ανακοίνωση – Διευκρινήσεις (Επί της με αρ. πρωτ. 8303/17-04-2013 Προκήρυξης)

Το Αρχείο των διευκρινήσεων

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των Ειδικών Στρατηγικών Στόχων της περιόδου 2014-2020» με κωδικό MIS 445784, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF | 974 KB)

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 2453 και 4453.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2453 (pdf/96 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 4453 (pdf/97 KB)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Νεολαία σε κίνηση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λιμάνι του Βόλου, στην περιοχή «Άγαλμα της Ελευθερίας», από 18-20 Απριλίου 2013. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των νέων  σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης μέσω της κινητικότητας στην  ΕΕ.

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212