Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Νεολαία σε κίνηση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λιμάνι του Βόλου, στην περιοχή «Άγαλμα της Ελευθερίας», από 18-20 Απριλίου 2013. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των νέων  σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης μέσω της κινητικότητας στην  ΕΕ.

Οι εκδηλώσεις είναι επίσης αφιερωμένες στο Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013.

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο προβολής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεών της καθώς και με αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις, τις οποίες θα πραγματοποιήσουν στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:

http://ec.europa.eu/ellada/events/archives/events_20130419_yom_volos_el.htm & http://ec.europa.eu/youthonthemove/