Αρχείο Μάιος, 2015

Ανάκληση της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 12059/20-06-2014) και ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού πριν την κατακύρωσή του.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 125 KB)

(28/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης» με κωδικό MIS 380247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,48 MB) Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης (Α.Π. 25175/05-12-2014) με κωδ. 190 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης», Πράξη «Διαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ανάκλησης της Πρόσκλησης (PDF| 522 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » ΠΕΓΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ » με κωδικό MIS 474744

ΑΠ 7 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό MIS 376903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF | 1.515 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι εγκρίσεις των:

Ανάκληση της με αρ. πρ. 26294/18-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 192 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη «Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας«.

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης « ΠΕΓΑ-Θεσμοί και οικονομικές εξελίξεις: προκλήσεις και προοπτικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου και τις προνοιακές δομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» με κωδικό MIS 477994

ΑΠ 8 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1,47 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 383970 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.488 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 612345...Τελευταία »