Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης « ΠΕΓΑ-Θεσμοί και οικονομικές εξελίξεις: προκλήσεις και προοπτικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου και τις προνοιακές δομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» με κωδικό MIS 477994

ΑΠ 8 (PDF|971 KB)

(14/11/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ-Θεσμοί και οικονομικές εξελίξεις: προκλήσεις και προοπτικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου και τις προνοιακές δομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» με κωδικό MIS 477994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

(17/3/2014) Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ-Θεσμοί και οικονομικές εξελίξεις: προκλήσεις και προοπτικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου και τις προνοιακές δομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» με κωδικό MIS 477994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.458KB)