Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Κομβικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να μπουν δυναμικά στις υπηρεσίες του σχολείου οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Το Νέο Σχολείο προετοιμάζει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής.
Περισσότερα »

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί τη δημιουργία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων. Περισσότερα »

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ανάδειξη του σχολείου ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης σε περιοχές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι άνισες αφετηρίες οδηγούν σε άνισες επιδόσεις και άνισες διαδρομές ζωής. Είναι καιρός η πορεία αυτή να αντιστραφεί. Περισσότερα »

Το Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Αναγνωρίζει και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της μάθησης που οφείλονται σε αίτια κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά, όπως και γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών. Περισσότερα »

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 429 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 13198/31-08-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Περισσότερα »

Ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 11674/24-7-2009 επικαιροποίησης της με αρ. πρωτ. 22865/22-10-08 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για την υποβολή προτάσεων για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Περισσότερα »

Aνάκληση της με αρ. πρωτ. 15530/2-10-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – ΑΠ 1, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων ΕΣΠΑ για τις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων.

Στην παρούσα φάση η εφαρμογή υποστηρίζει τα έντυπα των Τεχνικών Δελτίων Πράξης (Προτεινόμενης και Εγκεκριμένης) καθώς και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ενώ μέχρι τέλους Μαρτίου 2010 θα καλύπτει το σύνολο των δελτίων. Περισσότερα »

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|34,5 ΚB)
Περισσότερα »

Σελίδα 20 απο 25« Πρώτη...10...1819202122...Τελευταία »