Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επενδύει στην υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της στήριξης νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την αναγνώριση και απαλοιφή των εμποδίων στην τάξη, ξεκινάει σήμερα συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περισσότερα »

Για τη συγκρότηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (άξονες 13, 14, 15) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης της υπ’ αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010, πρόσκλησης που αφορά στην κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και την πράξη:
«Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης της υπ’ αρ. πρωτ. 3377/23-03-2010, πρόσκλησης που αφορά στην κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο» και την πράξη:

«Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»
Περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης της υπ’ αρ. πρωτ. 4416/13-04-2010, πρόσκλησης που αφορά στις κατηγορίες πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και την πράξη:
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο πρόγραμμα σπουδών»
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική εφαρμογή»,
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Γενίκευση εφαρμογής»,
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Περισσότερα »

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της χώρας είναι η νέα δράση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Πράξη αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης και εκτείνεται χρονικά ως τον Απρίλιο του 2013. Περισσότερα »

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων για την Πράξη «ΜΟΔΙΠ» (DOC | 430 KB)
Περισσότερα »

Αναμένουμε τις απόψεις/παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : diavoulefsiepeaek.gr

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (PDF|840ΚΒ)

Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης των πράξεων «Δ.Α.ΣΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», η Επιτροπή αξιολόγησης βασίσθηκε σε μία σειρά ειδικότερων κριτηρίων, για τα οποία ορίσθηκε αντίστοιχη βαρύτητα η οποία ποσοτικοποιήθηκε σε αντίστοιχους συντελεστές. Οι εν λόγω συντελεστές, στη βάση των οποίων υπολογίσθηκαν τα διατιθέμενα στα Ιδρύματα ποσά παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1. Περισσότερα »

Κομβική σημασία στη νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική και στη νέα Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας έχει η αναβάθμιση των θεσμών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογούνται μία σειρά μέτρων, ενώ θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος σχετικών φορέων και δομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, απολύτως αναγκαία είναι και η αναβάθμιση των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που πρέπει να αποκτήσουν έναν πιο δυναμικό ρόλο και μία καθοριστικής σημασίας λειτουργία μέσα στα Ιδρύματα.
Περισσότερα »

Σελίδα 20 απο 27« Πρώτη...10...1819202122...Τελευταία »