Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ» (DOC |424 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (DOC|388 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Οι πρόσφατες προσκλήσεις που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέσω των οποίων θα γίνει πραγματικότητα η νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για ένα νέο σχολείο και ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, αφορούν έργα καινοτόμα, αρκετά περίπλοκα, που απαιτούν συστηματική, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων και έχουν υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις σε επίπεδο σχεδιασμού και μετέπειτα υλοποίησης. Περισσότερα »

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης (06/04/2010) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ 3377/23-3-2010 πρόσκλησης με τίτλο «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κρίνεται σκόπιμη και αποφασίζεται η παράταση της υποβολής προτάσεων έως την Παρασκευή 23-04-2010. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί έργο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος αυτο-αξιολόγησης σχολικών μονάδων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί έργο για μία διαφοροποιημένη ξενόγλωσση εκπαίδευση για το σχολείο του 21ου αιώνα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Περισσότερα »

Νέες ανάγκες, νέες εκπαιδευτικές προτεραιότητες, νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά την υλοποίηση του οράματος για το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα). Στόχος είναι το Νέο Σχολείο να οικοδομήσει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του μέλλοντος και να καλλιεργήσει στους μαθητές τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο μορφωμένος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής.

Αφετηρία είναι η διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ» (DOC | 422 KB) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC | 435 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ το Σχολείο ενδυναμώνεται με ψηφιακές υποδομές και δίνει στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προχωράμε ουσιαστικά προς ένα «Ψηφιακό Σχολείο».

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί έργο με αντικείμενο Ψηφιακές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Διαδικασίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Σελίδα 20 απο 26« Πρώτη...10...1819202122...Τελευταία »