Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προχωρά σε δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό έργου που στοχεύει στην ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε χρόνο στα περίπου 500 τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ διδάσκονται σχεδόν 30.000 μαθήματα. Στο εκπαιδευτικό υλικό που απορρέει από τη δραστηριότητα αυτή συγκαταλέγονται σημειώσεις, παρουσιάσεις, ένας τεράστιος αριθμός ωρών διαλέξεων, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές ασκήσεις κ.λπ.

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι να δημιουργηθεί οργανωμένο ψηφιακό υλικό για μεγάλο αριθμό μαθημάτων και σε πιλοτικό επίπεδο να βιντεοσκοπηθούν διαλέξεις συγχρονισμένες με αντίστοιχες διαφάνειες.

 Ο κοινωνικός και ο παιδευτικός ρόλος των ιδρυμάτων επιβάλλει το έργο που παράγεται στην ανώτατη εκπαίδευση (πολύτιμο και για τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές –  σπουδαστές αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία) να είναι διαθέσιμο στο κοινωνικό σύνολο χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

 Η πρόσβαση σε αυτό (τόσο για τους φοιτητές, όσο και για το ευρύ κοινό) θα γίνεται με άδειες creative commons, οι οποίες και διασφαλίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Βάσει του σχεδίου της Πρόσκλησης που τίθεται προς διαβούλευση, η ψηφιοποίηση θα γίνει με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προτείνεται να ψηφιοποιηθούν ασκήσεις, σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα προβλέπεται να ξεκινήσει η βιντεοσκόπηση, η μετάδοση και η αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων.

 Επιπλέον, προτείνεται να δημιουργηθεί Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων, μέσω πλατφόρμας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, με τη λειτουργία οριζόντιας πύλης θα είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των μεταδεδομένων και η ευκολότερη αναζήτηση πληροφορίας βάσει θεματικών κριτηρίων.

 Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν από τις προγραμματισμένες δράσεις, το σχέδιο της σχετικής Πρόσκλησης με τίτλο: «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα (hellenic academic opencourses)»  και «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών ανοικτών μαθημάτων (hellenic opencourses)», τίθεται από σήμερα (03/09/2010) και για ένα μήνα (04/10/2010) σε δημόσια διαβούλευση.

 Μπορείτε να δείτε το υπό διαβούλευση κείμενο στη διεύθυνση : http://www.edulll.gr/?p=2535

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|339 KB)