Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2015

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 211 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0908 (PDF | 186 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπόλογους – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 228 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 193 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 210 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 206 KB)

Αιτούμενες πιστώσεις 2015 για την υποβολή πρότασης πιστώσεων έτους 2015 των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕ 045/8, 245/8, 445/8, 645/8 και 845/8 του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458 και 2458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 139 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 180 KB)

Σελίδα 1 απο 11