Αιτούμενες πιστώσεις 2015 για την υποβολή πρότασης πιστώσεων έτους 2015 των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕ 045/8, 245/8, 445/8, 645/8 και 845/8 του ΥΠΟΠΑΙΘ.