Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2015

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 191 KB)

«Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί εταίρο για μία καλύτερη  κοινωνία» ( “The Public Sector as Partner for a Better Society”). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται φέτος τα Ευρωπαϊκά βραβεία Δημόσιου Τομέα 2015 (European Public Sector Award – EPSA 2015). Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοπραξίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, Ινστιτούτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 17 Απριλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και στην επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων, www.epsa2015.eu.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανακοίνωση αφορά μόνο δικαιούχους με υπόλογο φυσικό πρόσωπο.

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 191 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 & 8458 (PDF | 234 KB)
Το αρχείο των κατανομών για την ΜΟΔ Α.Ε. – ΣΑΕ 0198 (PDF | 174 KB)

Σελίδα 1 απο 11