«Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί εταίρο για μία καλύτερη  κοινωνία» ( “The Public Sector as Partner for a Better Society”). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται φέτος τα Ευρωπαϊκά βραβεία Δημόσιου Τομέα 2015 (European Public Sector Award – EPSA 2015). Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοπραξίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, Ινστιτούτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 17 Απριλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και στην επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων, www.epsa2015.eu.